CUSTOMER SERVICE

  1. HOW MUCH DO I PAY FOR SHIPPING?

We use a flat rate shipping cost in Belgium and the EU:

BELGIUM:

5.50 EUR UNTIL 35 EUR
!FREE SHIPPING OVER 35 EUR!

NETHERLANDS:

7.50 EUR UNTIL 100 EUR
!FREE SHIPPING OVER 100 EUR!

GERMANY, LUXEMBOURG:

10 EUR UNTIL 100 EUR
!FREE SHIPPING OVER 100 EUR!

FRANCE, UNITED KINGDOM:

10 EUR UNTIL 100 EUR
!FREE SHIPPING OVER 100 EUR!

EUROPE 1: (Austria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Poland, Slovakia, Sweden)

25.0 EUR

EUROPE 2: (Finland, Greece, Portugal, Spain)

25.0 EUR

Please note that shipping costs will be added in the last step of ordering, after entering you personal information and before you confirm your order.

Currently, through our online store, we do NOT ship retail bags outside of the EU.
For all requests from outside of the EU, please contact us by email info@parlor.coffee


 

  1. WHEN IS MY COFFEE DELIVERED?After good reception of your payment, all of our shipments are sent and handled by BPOST or POSTNL.
 Delivery within EU is normally within 2 to 3 business days.  We will provide you with a track&trace code so you can easily track down your coffee.


 

  1. WHEN IS MY COFFEE ROASTED?We always send the freshest coffee available. Because roasted coffee needs time to degas (approximately 2-4 days for filter coffee and 8-10 days for espresso), the shipping time usually acts as a buffer, meaning your coffee is (nearly) ready to enjoy upon arrival.
We dispatch all our webshop orders within 1 business day after roasting.
  

 

  1. HOW IS MY COFFEE PACKED?

All our coffees are sent as whole bean and packed directly into special  250/1000 grams coffee pouches with one way valve and zipper.
 After filling, the bags are immediately sealed with a professional coffee bag sealer.

 

  1. HOW CAN I PAY?All payments are handled by either VISA, MASTERCARD, Mollie Bancontact MisterCash, Mollie IDEAL, etc.

 

  1. CAN I ALSO BUY ALL COFFEES AND GEAR IN YOUR STORE IN BRUSSELS?

Yes, all our coffees are available for tasting and purchase in our café in Brussels.  Also all brewing gear is available for purchase in our café in Brussels.

 

  1. MY QUESTION IS NOT IN THIS LIST?

Please contact us at info@parlor.coffee

 

 

Terms and Conditions / Privacy Statement:

Ondernemingsgegevens

Parlor Coffee Roasters

Charleroisesteenweg 203, 1060 Brussel

info@parlor.coffee

0032472686016

BE0847376756

S&O BVBA

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van www.parlor.coffee, een domeinnaam in handen van S&O BVBA met maatschappelijke zetel te Wemmel, Brabantsdal 15 BTW BE 0847376756, (hierna 'Parlor Coffee Roasters' genaamd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van 'Parlor Coffee Roasters houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door 'Parlor Coffee Roasters aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Parlor Coffee Roasters niet. Parlor Coffee Roasters is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Parlor Coffee Roasters is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Parlor Coffee Roasters. Parlor Coffee Roasters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via kredietkaart

via bancontact mistercash

via overschrijving

Parlor Coffee Roasters is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de EU

De levering gebeurt door POSTNL of BPOST

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Parlor Coffee Roasters. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Parlor Coffee Roasters.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Parlor Coffee Roasters te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Parlor Coffee Roasters.

Herroepingsrecht is niet van toepassing omwille van hygienische redenen.

Artikel 8: Garantie

Garantie is niet van toepassing op voedingsmiddelen of artikelen met een kortere levensduur.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Parlor Coffee Roasters is bereikbaar op het telefoonnummer +32472686016, via email op info@parlor.coffee  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Parlor Coffee Roasters beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Parlor Coffee Roasters zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Parlor Coffee Roasters respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Parlor Coffee Roasters.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het  gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Parlor Coffee Roasters heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Parlor Coffee Roasters houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [info@parlor.coffee].

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Parlor Coffee Roasters om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Parlor Coffee Roasters. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Parlor Coffee Roasters kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.